MyNethouse - tjänster

MyNethouse drivs av passion för teknikens möjligheter omvandlade till verksamhetsnytta. Företaget kan lättast ses som en nyfiken själ som hela tiden söker större utmaningar. Ingenting är omöjjligt, det kan bara ta lite längre tid. Vi söker ständigt utmaningarna och erbjuder ett antal tjänster för att hitta nästa stora uppdrag.

Rådgivning


På konsultbasis tar vi rådgivande uppdrag för en klients räkning. Rådgivningen kan handla om en analys eller en förstudie i innovativt syfte. Skillnaderna mellan tillvägagångssätten förklaras av de två modellerna nedan.
Metodik och systematik vid rådgivande analyser.
Rådgivning vid innovationsuppdrag.


Pris: 12 000 kronor per dag vid kortare uppdragstider (2 - 5 dagar). Kostnader för resor och uppehälle, samt mervärdesskatten, tillkommer. För längre kontrakteringstider avtalas priset separat. MyNethouse har goda partnerskap och kan via dem leverera tjänster till offentliga verksamheter som lyder under LOU.


Interim CIO/CTO 


Är din organisation utan en CIO/CTO? MyNethouse kan kliva in och agera på den positionen i en interimslösning. 


Workshops


Söker du ledande kompetens inom molnstrategier och migreringar mot molntjänster? MyNethouse är ledande auktoritet inom området och samverkar med områdesexperter inom samtliga discipliner. I dagsläget finns ett antal paketerade Workshops som har levererats för ett stort antal klienter, med stor klientnöjdhet. Cloud Strategy Workshop 101 är en halvdags workshop för organisationer som står i begrepp att formera en molnstrategi. Workshopen fokuserar på:
  • Kort genomgång av begreppet molntjänster
  • En strategisk arbetsmodell för migrering mot molntjänster
  • Strategisafari för att mappa rätt leverantör
  • Cloud maestro - kritisk framgångsfaktor
  • Riskanalyser och mappning av verksamhetsvärden
Pris: 20 000 kronor för grupp om 8 - 14 personer. Kostnader för resor och mervärdesskatten tillkommer.

Kontakta Predrag Mitrovic på predrag[at]mynethouse.se eller ring +46 (0)709 200 350 för att boka in MyNethouse.