Kontakt

Predrag "Predde" Mitrovic, a.k.a "Cloud Advisor"
Ledande rådgivare och inspiratör som förespråkar medveten strategisk molnmigrering för bästa effekt. Vågar ta ställning och utmana på grund av sin oberoende position på marknaden. Tror varken på glättiga slagord eller FUD (Fear, Uncertainty, Doubt). 
Arkitekt, upphovsman och medgrundare av Cloud Sweden, ett nationellt kompetensnätverk för molnledarskap. Eftertraktad föreläsare och moderator. Författare och förtroendebyggare.
English bio can be found on LinkedIn


Kontaktinformation (Contact Info)
Predrag Mitrovic
MyNethouse 2.0 Kommanditbolag, organisationsnummer 969647-5962
c/o Agero, Östra Järnvägsgatan 27, 111 20 Stockholm
0709 - 200 350
predrag[at]mynethouse[dot]se
Twitter/skype: write4joy