söndag 29 maj 2011

Inlägg på Newsmill om eG8

Har gjort ett litet "upprop" för att flera ska engagera sig kring vår digitala agenda. Mångfald och transparens är ledorden.

onsdag 25 maj 2011

Eurocloud Awards avgjort

Igår korades vinnarna i tävlingen Eurocloud Awards. Underteckand satt i juryn tillsammans med Magnus Höij (IDG Cloud Magazine) och Hans Werner (Radar Group). De vinnare som utsågs av oss var:Vi hade ett extremt roligt arbete med att gå igenom alla 30 bidragen. Det var extremt många riktigt kompetenta förslag att värdera och det känns riktigt bra att se vilken potential vi har i landet. Nu håller jag tummarna för våra svenska kandidater i den europeiska tävlingen som går av stapeln i Luxembourg den 27 - 28 juni.

tisdag 24 maj 2011

eG8 forum i Frankrike

Försöker följa delar av livesändningen av eG8-forumet som pågår just nu.

En mycket bra och insiktsfull artikel om betydelsen av mötet finns hos gov20 govfresh.

torsdag 19 maj 2011

Google Innovation@work

Den 24 maj 2011 har Google Enterprise en konferens på Clustret i Stockholm. Jag har tidigare Twittrat om det. Nu börjar det närma sig. Många har anmält sig och det ser ut att bli fullsatt. Agendan är satt och jag har fått förmånen att vara moderator för konferensen. Ser fram emot chansen att få träffa många av er på plats.

Givetvis kommer lärdomar från dagen att presenteras här.

Juryarbete för Eurocloud Awards 2011

Jag har haft förmånen att sitta i juryn för Eurocloud Awards i sällskap med Magnus Höij på IDG och Hans Werner på Radar Group. Vi har haft ett extremt roligt arbete med många bra case. Vi har överlämnat vårt underlag till Eurocloud och på tisdag den 24 maj 2011 tillkännages vinnarna vid en ceremoni.

onsdag 18 maj 2011

Påverka EUs molnagenda

EU-kommissionen går ut med ett upprop där de söker input om hur unionen på bästa sätt drar nytta av molnet. Vill du vara med och bidra till det arbetet finns möjligheten på sidan "Public Consultation on Cloud Computing".

tisdag 17 maj 2011

Presentation för VJS den 17 maj 2011

Idag hade jag förmånen att, tillsammans med Johan Kahn på Delphi, hålla en föreläsning om cloudsourcing. Det var en extremt kunnig grupp i publiken som ställde en hel del mycket tänkvärda frågor. Vill du ha tillgång till presentationen så kan du klicka här.

Juridisk checklista för övergång till molntjänster (beställarperspektivet)

Cloud Swedens arbetsgrup Juridik har nu lanserat version 1.0 av sin checklista som går igenom de rättsliga frågorna vid en flytt till molntjänster. Syftet är att dokumentet ska ge användare/kunder grundläggande insikter om de rättsliga frågeställningar som aktualiseras i samband med användning av molntjänster. Särskilt fokus riktas mot frågor som bör uppmärksammas i samband med granskningen av molntjänstleverantörernas avtalsvillkor och i samband med upprättandet av kundanpassade molntjänstavtal.


måndag 16 maj 2011

Effektiva strategier (del 1)

Cloud Swedens otroligt duktiga arbetsgrupper har samtliga levererat material som är ovärderligt utifrån ett beställarperspektiv. Frågor om strategisk/operativ/taktisk säkerhet, tillgänglighet, SLA-nivåer, nyttokalkyler och juridik serveras och utgör en säker grund att stå på, långt ifrån FUD (Fear, Uncertainty and Doubt). Inom Cloud Sweden har ledningsgruppen nu bestämt att paketera materialet till Workshops, Kurser, Seminarier och andra former av möten för att ytterligare stärka beställaren i sin roll. Genom att driva den mognaden kommer branschen att få en mogen kund som kravställer och på så sätt driver dem framåt i sin utveckling. En positiv slinga, således. Mer om detta arbete kommer fortlöpande att rapporteras här och på LinkedIn.
Effektiva strategier - vad är det?
Det här inlägget är det första i en serie (jag vet inte om hur många i dagsläget) inlägg som beskriver de effektiva strategier som hittills har utkristalliserats på resan. Nu har jag (Predrag) haft förmånen att under mer än ett år arbeta med otroligt smarta människor kring effektiva molnstrategier. Engagemangen har kännetecknats, och fortsätter att kännetecknas, av en härlig mångfald:
 • Arbetet inom Cloud Sweden med all den härliga energi och positiva anda
 • Moderator på konferenser, event eller debatter
 • Föreläsare på konferenser
 • Inspiratör hos företag
 • Workshopledare för att sätta igång tankar och/eller strategiskt arbete
 • Krönikör på flera håll i världen
 • Skribent på Bonnier Business Publishing "IT Managementhandboken"
Under den fantastiska resan har frågeställningarna sakta skiftat från "vad är det här?" och "molnet är så osäkert så det är väl inget för oss?" till "hur får jag maximal nytta?" och "vilka risker behöver jag undvika?". Personligen har jag försökt att förbereda alla mina workshops genom att skapa en bild över vilka frågorna är, vilka personer som driver vad, vilket utfall de önskar och därifrån försökt driva fram någon form av handlingsagenda. Jag har använt mig av en enkel, men otroligt effektiv, modell som heter 7P och utvecklades av James Macanufo:
Genom att noggrant kartlägga kärnfrågorna och vilka konfliktområden som eventuellt finns går det att arbeta konstruktivt med det som verkligen är viktigt, istället för att slarvigt hantera alla frågor inom "molnet".
Vad lägger ni krut på?
Istället för att kategoriskt förklar molnen som osäkra och döda diskussionerna eller höja molnen till skyarna (konstig meningsuppbyggnad, men ändå) handlar varje specifik organisations frågor om något som är unikt för dem och väldigt avgränsat i förhållande till hela molnparadigmet. Ett effektivt sätt att identifiera brännpunkterna är att låta gruppen identifiera vad som är superhett genom att be dem rösta i rangordning. Baserat på popularitet kan man sen göra en ranking av de heta frågorna i termer av vilken inverkan de får och vilka de faktiska riskerna är (säkerhetsmässigt, regulatoriskt, legalt, verksamhetsmässig).
Idealiskt har en SWOT-analys gjorts mot vilken sakfrågorna kopplas för att skapa sig en sann bild över situationen. Min egen lilla ritning visar på vad man vill åstadkomma.
Del 1 har visat på vikten av att ta ner detaljfrågorna och bli specifik, innan man sätter igång att bedöma värdet av en molnsatsning (eller inte). Del 2 kommer att gå igenom en Strategisafari och hur den ser ut.

torsdag 5 maj 2011

4 sanningar om molnet

Hajpen är sedan länge förbi och förståelsen för begreppet molnet börjar sakta smälta in. Nu märker jag ett ökat intresse från helt andra verksamhetsroller än tidigare. För att enkelt summera mina övergripande förklaringar följer nu 4 "sanningar" om molnet:


 1. Molnet är en evolution som kombinerar servicebyrå/time-sharing, ASP/web hosting, outsourcing och webbtjänster/SOA. Dessutom tillkommer full elasticitet och självbetjäning.
 2. Molnet handlar om konsumtion av tjänster och inte om teknikval. 
 3. De affärsvärden som finns i molnet är av strategisk karaktär, ekonomiska konsumtionsmodeller och arkitekturellt värde.
 4. Riskerna i molnet är inte alla möjliga risker som eventuellt kan finnas i hela molnet. Riskerna är specifika och beroende av:
  • Applikation/funktion/tjänst som du ska använda
  • I vilken miljö den ska levereras
  • Vem som ska leverera
Svårare än så här är det aldrig då man inleder resan.

onsdag 4 maj 2011

Säkerhet i den digitala byn

OBS! Det här är tankematerial under utveckling och handlar främst om säkerhet och referensramar/förhållningssätt. Kan innehålla spår av molnstrategier, men huvudinnehållet är om internetsäkerhet.

Jag har under en tid funderat länge och väl om så kallat "Antivirus" och värdet som den samlingen säkerhetstekniker ger. För några år sedan drog jag igång en debatt om ämnetLabCenter. Den senaste perioden har jag funderat lite djupare kring själva referensramen "elak kod", hacking, mjukvarubrister och prevention. Efter en begravning där en fantastisk människa gick bort på tok för tidigt orsakat av lungcancer har jag läst på lite mer om kräftsjukdomar. På Cancerfonden finns en enkel och generell beskrivning av cancer, som jag använder mig av som språngbräda in i vidare resonemang. Det här är ett litet utdrag:

"Varje kropp har olika organ som består av miljarder små celler. Man har hudceller, muskelceller, njurceller, leverceller och många andra slags celler. Cellerna har olika uppgifter. Blodcellerna fraktar syre till kroppens olika delar och skyddar mot infektioner. Cellerna i magen och tarmarna tar hand om matsmältningen. Cellerna i njurarna renar blodet och så vidare."


Om man byter ut kropp mot nätverk och cellerna mot olika enheter (dator, lagring, brandvägg, router, mobil etc) uppstår intressanta kopplingar. Internet är en komplex organism av samverkande enheter styrda av standardiserade öppen-text-protokoll. Det normala driftläget liknar den friska celldelningen i kroppen:


 • Programvaror blir obsoleta och behöver uppdateras
 • Konfigurationer behöver hela tiden förädlas
 • Nya vägar upprättas då signaler inte når fram via gamla vägar
 • Och så vidare...
En onormal celldelning är frukten av en rubbad balans. När den onormala celldelningen sätter igång bildas klumpar av sjuka celler, som blir till tumörer. Tumörer som lossnar kan via blod eller lymfa transporteras runt i kroppen och bilda nya tumörer (metastaser). Det här låter kusligt likt ett intrång där någon hittar en brist, injicerar skadlig kod och använder det som språngbräda för att ta över hela nätverket. Precis som med cancerceller kan riktade attacker ligga oupptäckta under lång tid. Redan nu upptäcker jag att skadlig kod (MalWare) mera liknar cancer än virus (trots att viss cancer, som livmoderhalscancer, orsakas av virus).

Cancerprevention och internethälsa?

Jag ställer mig själv frågan om cancerprevention har något att lära oss om nätverksskydd? Det finns mycket bra information om cancerprevention och jag har sammanställt en kortare lista med mappning till nätverksskydd:

           Cancerprevention         -        Nätverksskydd
 • Använd inte tobak! - Undvik porr- och fildelningssajter
 • Ät hälsosamt och varierat - Uppdatera system ofta och grundligt
 • Håll vikten och motionera - Sätt inte för stor tilltro till en massa säkerhetsteknik och använd sunt förnuft
 • Skydda dig från starka solstrålar - (Uppenbara skämtet skulle vara att se upp för Oracle nu efter Sun-köpet, men det låter jag bli) Håll alla (moln)fantaster i schack och ha ett vaket sinne
 • Ta immunitetsvaccin mot hepatit och papillovirus - Använda sig av någon form av antivirusteknik
 • Undvik riskfyllt beteende (ohämmat sex och delade sprutor) - Förlita dig inte på säkerhetsteknik
 • Ta ansvar för tidiga varningar - Ta handling på riktiga varningar (och vänta inte en dryg vecka som fallet med Sony eftersom inga bugningar blir tillräckligt djupa då)
Temporära slutsatser

Cancer, precis som illvilliga hackers, är en integrerad del av livet. Det är i den preventiva fasen som vi själva kan påverka sannolikheten för att drabbas. Den största preventionen ligger i medvetenhet, kunskap, vakenhet och förnuftet att lita på sin förmåga. Därefter kommer teknik/medicin väl till hjälp.

Det här får mig att vilja pensionera begreppet datorvirus och antivirus, för att istället fokusera på digitala tumörer (abstrakta såväl som fysiska) och hur man kommer till rätta med dem.

Vad vore en avslutning utan en ordfläta?