torsdag 30 juni 2011

Identitetsbörs - en modell

Identitetshanteringen är ett nyckelområde kring molntjänster. Jag har gjort en trendspaning som utgår ifrån Open Identity Exchange och kortfattat tittar på framtiden för Sverige. Du kan läsa på Trendspaning[punkt]se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar