tisdag 17 maj 2011

Juridisk checklista för övergång till molntjänster (beställarperspektivet)

Cloud Swedens arbetsgrup Juridik har nu lanserat version 1.0 av sin checklista som går igenom de rättsliga frågorna vid en flytt till molntjänster. Syftet är att dokumentet ska ge användare/kunder grundläggande insikter om de rättsliga frågeställningar som aktualiseras i samband med användning av molntjänster. Särskilt fokus riktas mot frågor som bör uppmärksammas i samband med granskningen av molntjänstleverantörernas avtalsvillkor och i samband med upprättandet av kundanpassade molntjänstavtal.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar