tisdag 1 mars 2011

Google Apps eller Office 365 är inte frågan

Computer Sweden har gjort en artikel om samverkan som molntjänster. Fokus i artikeln ligger på granskningen av Google Apps vs Microsoft Office 365. Jag uttalar mig kortfattat i en sidoartikel om det hela. Min grundfilosofi är enkel: Dokumenthantering och samverkansfunktioner (collaboration) är vitala funktioner i en organisation. Därför behövs en strategisk genomgång av samverkansprocesserna inom organisationen, internetmognad hos användarna, format för informationsbearbetning/lagring och en hel del annat. När den genomgången är gjord kommer nästa fas: En strategisk safari bland verktygen och genomgång av funktioner och avtalsformer.

Efter den strategiska safarin kommer då läget för utvärderingen. Mellan Google och Microsoft skiljer sig det mesta åt i filosofi. Den ena aktören kommer från en lång tradition av mjukvaruutveckling för olika former av organisationer. Den andra utvecklar Internettjänster som dimensioneras för ett antal miljoner användare. Den ene aktören arbetar efter en traditionell licensmodell. Den andra släpper mycket under öppen källkodslicenser. Gränssnitten skiljer sig åt avsevärt mellan de båda. Så, även om funktionaliteten är likvärdig för grundprodukterna finns mängder av andra mjuka värden som påverkar valet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar