tisdag 28 december 2010

Flyttning av virtuella maskiner in i Amazon nu möjligt

Amazon har nyligen släppt verktyget VM Import, som möjliggör en flytt av egna virtuella maskiner från sitt datacenter in i Amazons moln. På Amazons blogg finns en artikel som beskriver det hela på ett överskådligt sätt. Teamet avslutar inlägget med att efterfråga hjälp för att bygga stödet för flera operativsystem, andra virtualiseringsformat och även ett tillägg till VMware vSphere.

En hel del lärdomar kommer nu att kunna dras av utmaningarna med att flytta virtuella maskiner från egna datacenter in i molnet. Några frågeställningar som jag kommer på direkt är:


 • Säkerhetspolicyhantering: Hur följer den med och upprätthålls?
 • Livscykelhantering av virtuella resurser?
 • Hur flyttas utflyttade virtuella system tillbaka igen?

Det väntar en spännande tid med mängder av arbete för att lösa frågeställningarna.söndag 19 december 2010

Cloudadvisor nu även i mobilen

Från och med idag är Cloud Advisor även anpassat för mobil åtkomst. Du surfar in på den vanliga adressen och fönstret anpassas då enligt nedan:

onsdag 15 december 2010

Public vs Private = Internet vs Intranet?

Under en av mina workshops hamnade vi i en nyttig debatt om vad ett moln är och huruvida privata moln överhuvudtaget är ett relevant begrepp. Grundfrågan inför arbetsverkstaden var följande: "Kan vi flytta ut delar av våra IT-processer till Internet?". Organisationen i fråga har inlett en förstudie om att flytta ut e-posten i molnet och funderade på vidare strategier. För att inte fastna i begreppsträsk har de valt att prata om Internet och Intranet. Att flytta ut delar av datahallen, utvecklingen, tjänsterna och affärsprocesserna till Internet (publika molnet) genom mätbara effekter är målbilden. Så långt råder enighet och förändringsprocessen är startad.

I fråga om begreppet "privat moln" råder stor oenighet. Under nämnda workshop försökte jag att bena ut lite karaktäristik bakom begreppet "privat moln":


 • Ger IT-funktionen möjligheten att skapa självbetjäning för verksamheten så att användare själva kan provisionera tjänster och systemkapacitet efter behov.
 • Automatiserar hanteringen av tjänsten och tar betalt efter användning.
 • Optimerar systemresurserna automatiskt för bästa prestanda.
 • Erbjuder fullt stöd för specifik arbetslast.
En av deltagarna föreslog att vi kan prata om organisationens intranät och en självservicesektionen inom intranätet för att uppnå ovanstående. Så långt kunde vi enas och nästa frågeställning som följde var vilka områden som utgör självklara fall för att behålla kapacitet inom intranätet (privata molnet). Vi kom gemensamt fram till en bruttolista (påbörjad sådan):


 • Kan vi optimera vår datahall och nyttja kapaciteten bättre, till en lägre kostnad än ett publikt moln?
 • Vi har redan nu öppnat upp flera tjänster till partners, som vi borde kunna ta betalt för genom införandet av en plattform med självservice.
 • Vår samlade information är vårt livsblod och vi måste kontrollera det själva.
 • Våra IT-processer behöver leva upp till ett regelverk och ska kunna utsättas för revision av tredje part.
 • För ett par av våra system finns krav på 99.999 % upptid och vi kan inte räkna med det i det publika molnet i dagsläget.
Uppföljningen

Hur ser ett hybridscenario ut? För de tjänster som organisationen tillhandahåller för vertikala marknader vill man kunna lägga ut ett samlat publikt moln, men hantera varje kunds/partners data internt.

Här finns en vilja att hitta värdet med molnet, samtidigt som förändringsresan har tagits. Redan nu funderar organisationen på hur IT-funktionen ska rationaliseras och utgöra en större intäktskälla på de marknader som man verkar. För egen del är det här ett praktexempel på mod, vilja och actions avseende att koppla samman IT och verksamhet.


måndag 13 december 2010

torsdag 9 december 2010

Cloydhypermarknad enligt vissa

Regelbundet gör jag sökningar efter marknadsuppdateringar som avser molnet och dess användning. Hittade nu på förmiddagen en rolig graf hos Cloudhypermarket:


Eftersom det här engelska företaget samarbetar med aktörerna som finns i grafen, saknas ett antal aktörer i listan. Lägger vi till Amazon, Salesforce, Netsuite och en lång rad av andra aktörer får vi nog en betydligt högre siffra. Frågan är om vi är där ännu?

måndag 6 december 2010

4G - kapacitet varierar i Stockholm

Har nu kört 4G i ett par veckor och är övervägande nöjd. Hittills har jag uppmätt högsta möjliga bandbredd i anslutning till Clarion Sign Hotel (se bilden nedan).


Nu sitter jag på St Göransgatan och har lite lägre kapacitet, men ändå godkänt.


Den enda besvikelsen hittills är då jag sitter på Söder, bortanför Skrapan. Där är det "vanlig" 3G som gäller = trist.

Kommer fortsätta mäta upp 4G från Telenor från flera platser i City. Kan vara nyttigt för någon molnvän som är på väg in i fjärde generationen.

fredag 3 december 2010

Avstängning av WikiLeaks från Amazon efter regelbrott

IDG rapporterar om Amazons skäl till att utestänga WikiLeaks. Jag har sökt igenom Amazons press-sidor efter information som bekräftar det hela, men inte lyckats. Jag har sökt på Amazon Media Room , TypePad och bland nyheterna på hemsidan för Amazon Web Services. Har därför läst på om användningsvillkoren för Amazon Web Services. Under sektion 3 hittar jag inget om det påstådda regelbrottet.

Jag är fortsatt skeptisk och oroad! Den som har länkar till officiell information får gärna peka mig dit.

torsdag 2 december 2010

Amazons avstängning av Wikileaks oroar

Internetutvecklingen är på villovägar. Det öppna nätet med oändlig potential för innovationer ramas in i taggtrådsstaket och vakttorn byggs upp. Vi är på väg mot en digital Berlinmur som en vattendelare för det politiskt korrekta på ena sidan och det obekväma lämnat på andra sidan. Amazon har efter påtryckningar från USAs politiker stängt ute WikiLeaks från företagets molntjänster.

Motiveringen är att WikiLeaks har kommit över olagligt material. Utan några som helst personliga åsikter funderar jag på om rättsordningen är åsidosatt? En person (juridisk som individ) måste väl först anklagas för något, gå igenom en rättegång, domstolen döma och domen vinna laga kraft innan man klassas som brottsling?

Den här utvecklingen ger än tyngre argument för att våga vara tydlig kravställare om jurisdiktioner och var datacenter är placerade. Har man inte tidigare funderat i de här termerna, finns nu svart på vitt att det är dags för det nu.