måndag 29 november 2010

På begäran: Ekonomisk modell för molnet?

Hösten har varit händelserik med mängder av intressanta möten och diskussioner. En frågeställning ligger absolut högst i varje enskild diskussion: Vad ska jag lägga i molnet och hur mycket tjänar jag på det? Enkel frågeställning utan enkla och generella svar. Jag börjar med att besvara första delen av fråga: Vad?

IaaS-scenario


När du fundera på Infrastruktur som en tjänst finns ett antal tydliga områden där många har hittat fördelar:


 • Utvärdering av mjukvara kräver en hel del insatser under en viss period. I normalfallet införskaffas en specifik testmiljö, konfigureras och testerna körs mot den miljön innan beslut kan tas. Det här är en nödvändig funktion, men oftast en helt onödig kostnad.
 • Systemtester kan i vissa lägen kräva mer hårdvaruresurser under en kortare period. I det här fallet är det ett tydligt slöseri med pengar att köpa in egna resurser, istället för att lägga det i molnet.
 • Säsongsbaserad belastningstopp. Många verksamheter har tydliga periodiska toppar som kräver extremt mycket kapacitet under en kortare period.
PaaS-scenario

För de flesta verksamheter finns en hel del taktiska fördelar genom att köpa utvecklingsplattformar som en tjänst. Oftast handlar det om möjligheten att snabbt komma igång med en ny utvecklingsmiljö och att identifiera plattformar som även sparar in pengar. Framförallt märks effekter när specifika projekt som blandar in resurser från många platser behöver gemensamma utvecklingsplattformar. Det är extremt viktigt att tänka igenom hur fortsättningen efter projektet ska förvaltas så att de initiala vinstern inte äts upp av oönskade hinder senare.

SaaS-scenario

Det finns två generella "sanningar" om SaaS:

 • Ju mer oberoende en mjukvara som en tjänst är från din organisations applikationer, desto lättare är det att hitta snabba effekter.
 • Massivt skalbara applikationer som e-post är suveräna kandidater.
Utmaningen är att hitta kandidater som passar in i de generella truismerna. Oftast behövs ett strategiskt tanke- och räknearbete för att förstå den andra delen av den initiala frågeställningen: Hur mycket tjänar jag på molnet?

Vad kostar dina applikationer dig idag?

Du behöver komma fram till en totalkostnad per applikation (och därigenom till din totala ägandekostnad för all IT) och år. Därför behöver du skapa en ekonomisk räknemodell som för varje enskild applikation listar följande kostnader:

 • Server
 • Lagring
 • Nätverk/kommunikation
 • Säkerhetskopiering/arkivering
 • Disaster recovery
 • Datacenter
 • Plattform
 • Paketering
 • Provisionering
 • Behörighetshantering
 • Underhåll
 • Help desk/support
 • Drift
 • Övervakning/monitorering
 • Användarutbildning
Genom att addera samtliga kostnader för varje enskild applikation har du ett grundläggande tal att utgå ifrån och genom det förhålla dig till molnalternativet. För att förstå nyttan med molnet måste du analysera effekterna: Går det att räkna hem vinsten? Här kommer några exempel för att förstå vad jag menar:

 • Serverkostnader - En liten applikation, som enkelt kan virtualiseras kan du sannolikt inte räkna hem intjänandekostander i serverhårdvara på.
 • Lagringskostnader - En applikation som använder lite nätverksbaserade lagringsresurser är svår att räkna hem i molnet.
 • Nätverks-/kommunikationskostnader - Med tanke på pris-/prestandautvecklingen måste du spara avsevärt genom att gå till molnet.
 • Datacenterkostnader - Flyttar du inte många applikationer in i molnet kommer du sannolikt att ha kvar samma kostnader för kyla, elförbrukning och yta.
 • Plattformskostnader - De flesta större organisationer har volylicensavtal, alternativt används öppen källkodslicenser. Dessutom har många applikationer beroenden till andra system och mellanprogramvara/integrationsprodukter är nödvändiga även fortsättningsvis.
 • Underhållskostnader - Hur tydliga är dina SW Maintenanceavtal? Är de knutna till processor/användare eller något annat? Är programvaran "bundlad" med andra komponenter som du inte flyttar ut i molnet?
 • Driftkostnader - Gör du dig av med personal, stoppar du nyrekrytering eller hyr du in mindre konsulter när du flyttar ut delar i molnet?
Slutsatser

Ovan har jag bara använt mig av några enkla exempel som tydligt visar på att övergångar till molnet inte automatiskt innebär sparade/intjänade pengar. En medveten strategi kan under en period kosta mer än de kostnader man har idag. Innan man som kund har gjort ett stort arbete går det inte att säga vad molnet kostar och vilken ekonomisk modell som är vedertagen.

torsdag 25 november 2010

4G i Stockholm City

Rapporterade förra veckan från Malmö. Har gjort ett litet test på Bredbandskollen i Stockholm City. Mycket trevlig upplevelse, nästan 90/15. Molnet är inom närmare räckhåll för varje extra Mbit/s.

tisdag 23 november 2010

Från hajp till strategi på 16 månader

I augusti 2009 låg Cloud Computing på topp i Gartners Hypekurva. Jag medverkade ihop med Dataföreningen till etableringen av ett nationellt kompetenscenter i Sverige för molnkompetens, Cloud Sweden. I mars 2010 hade vi en kick-off på Sheraton Hotell i Stockholm. I dagsläget upplever flera av oss att frågeställningarna sakta skiftar karaktär. Från att vara ute efter ren information och guidning, har nu många organisationer tagit steget till att göra strategiska efterforskningar.

I samband med det har frågeställningarna gått från att vara spekulativa till att åskådliggöra möjligheter och risker relaterat till ett beslut. En av "knäckfrågorna" är säkerhetsfrågan. Därför vill jag passa på att slå ett slag i luften för Arbetsgruppen Säkerhets Riktlinjer kring Informationssäkerhet. Nu finns även en uppdaterad version ute för remiss. Här är det extra viktigt med input. Du hittar all information om hur du läser och bidrar på Cloud Swedens Linkedin-sida.

Det känns som att Sverige kan ta ett ledarskap i moget kravställande avseende molntjänster. Frågan är när mitt blogginlägg kommer med rubriken "Från strategi till implementation"?

torsdag 18 november 2010

4G och molnen nära

Sitter på Scandic Kramer på 4:e våningen och ser ut över ett lite grått Malmö. I hörlurarna är det ELO med "Don´t walk away" som melankoliskt ber den älskade att stanna. Inombords enorm värme, blandat med oro över tiden som aldrig räcker till. "Det är mycket nu..." är en välkänd fras myntad avStefan Sauk i Lorry. Stämmer väl in med min verklighet för tillfället. De senaste fyra veckorna kommer mängder av förfrågningar om att hålla tal, keynotes, seminarier, moderera konferenser, vara workshopledare och konkreta konsultuppdragsförfrågningar. Det mesta handlar om molnet och om kritiska frågeställningar en beställare bör ställa gentemot leverantörer.
Det som kännetecknar frågeställningarna är att slutkunder i Sverige sakta börjar inse att molnen kräver ett strategiskt förhållningssätt, oavsett om man ska med eller inte. Kul utveckling, men tiden känns helt otillräcklig.
Nu till en nymodighet: Skaffade mig 4G från Telenor i förrgår och konstaterar att mobilt bredband rockar på bra i storstäderna. Nedan en bild från Bredbandskollen:
telenor predde 4G

måndag 15 november 2010

God översikt över molnet och rättsliga aspekter

Det kommer en hel del material relaterat till "Molnet". Mikael Moreira har skrivit dokumentet "Introduktion till molntjänster och rättsliga överväganden", som ger en extremt bra insikt i rättsliga frågeställningar relaterade till molnet. Som författare uppskattar jag att läsa texter där någon har tänkt till innan och Mikaels text tillhör den kategorin. Jag uppskattar strukturen, angreppssättet och språket rakt igenom. Dokumentet lämpar sig bäst för "icke-experter, men även mera vana personer kommer säkerligen att uppskatta innehållet.


Mikael Moreira

onsdag 10 november 2010

EDRMForum 2010

Idag är jag på Älvsjömässan och håller föredrag på EDRMForum 2010 om molnen. Dessutom ska jag vara debattledare för två sessioner om "Effektiva informationsstrategier som stödjer organisationens övergripande målsättning"! Har gjort en enkel liten tankekarta som en startpunkt för diskussionen och inser att vi enbart kommer hinna skrapa lite på ytan.

Ser med spänning fram på diskussionsvägarna vi kommer att ta.

Megatrendspaning om molnet efter hajpen

Jag har förmånen att få samspana med tre extremt kompetenta herrar på Trendspaning.se

Vi har nu gjort en första fördjupning i molnfrågorna som vi ser dem under 2011. Resultatet kan läsas på MegaTrendspaning.

torsdag 4 november 2010

För- och nackdelarna med molnet specificerade

En artikel som spaltar upp alla för- och nackdelar med molnet finns på CloudTweaks.

Att jämföra molnsatsningar mot tidigare kända begrepp som outsourcing är ett sätt att förstå hur strategin kan formuleras och vilka områden som måste utredas djupare.

Splittrade roller driver molnresan

Min artikel om schizofrena personligheter finns på CloudTweaks.