fredag 29 oktober 2010

Storföretagen driver molnstandarder i alliansen

Open Data Center Alliance är namnet på en ny sammanslutning av storföretag världen över som tillsammans vill driva på en positiv utveckling av molnet, som CloudAdvisor rapporterade om. Som det visar sig nu är Intel rådgivare till ett antal storföretag världen över, vars mål är att driva på standardiseringen av gränssnitten i molnen.

I Sverige startades det nationella kompetenscentret Cloud Sweden under februari för att driva slutkundskompetens och sätta landet i förarsätet. Kul att flera inser behovet att arbeta kunddrivet och ta beställarens roll som kravställare på allvar.

onsdag 27 oktober 2010

Intel tar ett enterprisegrepp om molnen

Intel har en molnvision fram till 2015 som idag har presenterats stort i Kaliforninen. Visionen består av tre nyckelområden:


  1. Något som Intel kallar för det federerade molnet. Funktioner för att dela data mellan publika och privata moln är syftet.
  2. Ett automatiserat nätverk som ska ge säker flytt av applikationer och resurser.
  3. En klientmedveten funktion som anpassar molntjänsterna till den enhet som användaren ansluter med, oavsett om det är en persondator, telefon eller något annat.
Intel vill åstadkomma ovan genom en kombination av mjukvara och ny kapacitet i Xeonprocessorerna. Mer information finns på lanseringssidan.


På Internetdagarna 2010 idag

Predrag är på konferensen Internetdagarna 2010 hela dagen. En suverän samling av människor och kompetens. Finns du på plats så fånga mig gärna för diskussioner.

onsdag 20 oktober 2010

iPhoneanvändare kartläggs systematiskt på nätet

Den "fria" Googleekonomin bygger på att samla ziljoner uppgifter om användares mönster och beteenden. Genom att kartlägga mönstren kan smartare tjänster utvecklas, provas och lanseras. Ett otyg som har följt med webbläsarna sedan barndomen är kakor (cookies). Allt mer sofistikerade kakor tas fram för att försvåra för vanliga användare att "gömma sig" för kartläggningen. Det senaste är ett programbibliotek kallat för Evercookie.

Jag har, tillsammans med Jörgen Eriksson på .SE, tidigare uppmärksammat om de spår som man lämnar efter sig under nätsurfningen. Dessutom har jag skrivit om metoder att gömma sig för Google. Det finns mängder med lärdomar och vishet "där ute" för den som inte vill byta bort sin digitala person mot fria tjänster. Ett område som däremot verkar mera oroande är kartläggningsmöjligheterna i iPhone. Det finns i dagsläget ingen enkel möjlighet att skydda sig mot oönskat missbruk av kakor.

En kille vid namn Dominic White har gjort en fantastiskt bra översikt över problemet om Evercookies i iPhone.

Det kan vara en god idé att förstå faktumet att ingen människa är en ö i den digitala oceanen, snarare tvärtom. Med den vetskapen kan du fatta beslut om vad du ger bort om dig själv och i vilka lägen du inte släpper på din digitala person.


Molnets marknadsvärde är 160, 1 000 eller 26 000 miljarder

Från Cloud Sweden:

Det råder ingen tvekan om att molnet skapar finansiella värden. Däremot råder det delade meningar om värdets storlek. Merrill Lynch gjorde en uppskattning för drygt två år sedan och pekade på ett värde om 160 miljarder dollar 2011. För en månad sedan släppte företaget MarketResearch.com en rapport som förutspår en molnmarknad värd 25 miljarder dollar 2013. Vi inom ledningsgruppen för Cloud Sweden har fått uppgifter från Kanadas CTOsom beräknar totala värdet av molnet (IT, juridik, förnyelsebar energi, nyföretagande och annan innovation) till 26 000 miljarder kronor fram till 2020 (baserat på en dollarkurs om 8 kr).

Vi är övertygade om att det korrekta sättet att räkna på effekterna av molnet inte enbart innefattar IT. Cloud Swedens arbetsgrupp Affärsnytta har ägnat många möten och timmar åt att räkna på direkta och indirekta nyttoeffekter för en organisation. Något som inte heller är solklart. Därför kommer vi att få dras med olika former av prognoser för molnets globala värde och differenserna mellan dem kan vara astronomiska. Inte idealiskt, men symptomatiskt. Ingen sitter med nyckeln till lösningen ännu.

SIS standardiserar molnen

SIS har gjort en samling kring molnet och är aktivt i arbetet att formera formella arbetsgrupper inom ISO. Lite nyheter finns att hitta i senaste nyhetsbrevet.

måndag 18 oktober 2010

Cloud Advisor i samarbete med CloudTweaks

Predrag har träffat ett samarbetsavtal med CloudTweaks avseende kompetensspridning kring molnstrategier. I första skedet kommer Predrag att skriva ett par artiklar per vecka. Den första artikeln heter "Cloudcoke - Successful strategic safari in the clouds". Dessutom arbetar vi för fullt med att utveckla andra former av format för den amerikanska marknaden.

Målet med satsningen är att arbeta nära kunder som tar strategiska beslut kring molnet och dra nära lärdomar av effektiva strategier på resan. Givetvis kommer Cloud Advisor att rapportera från den resan. Grunden för hela arbetet är skissen nedan.

onsdag 13 oktober 2010

IT-ministern öppnar lovande

Anna-Karin Hatt har nu för första gången presenterat sina tankar om IT i Sverige. Det låter som en lovande start. Bra ambition med att använda IT för skapandet av nya jobb. Leder mig osökt in på Cloud Swedens förslag till dåvarande infrastrukturministern, Åsa Torstensson.

söndag 10 oktober 2010

Oförståelse största barriären mot molnadoption

En nyligen utförd studie av HubSpan visar att nästan 60 % av företagen anser molnet vara en strategisk fråga.


Dessutom visar undersökning att mer än 35 % anser att största hindret mot införande av molnet är oförståelse för fördelarna. Det mest uppseendeväckande enligt Cloud Advisor är att endast 5 % upplever att säkerheten är ett hinder.Cloud Advisor ska klättra i rankning

Jag har drivit tjänsten Cloud Advisor av ren passion och intresse. Nu börjar frågeställningarna kring molnet anta konkreta former och antalet förfrågningar som kommer in till MyNethouse om rådgivning ökar rejält. Därför kommer jag nu att göra en ännu närmare koppling mellan mina rådgivande/konsultativa insatser och råden på Cloud Advisor.

Målen med detta är flera:


  • Rankingen för Cloud Advisor behöver bli bättre. Dagsrankingen ger tjänsten ett värde om knappt 60.000 kronor. Jag vill nu medvetet höja värdet genom att tillhandahålla det bästa oberoende materialet avseende molnstrategier.
  • Koppla samman min utveckling av strategiska workshops och Cloud Advisor. Jag lever efter devisen att dela med mig av kunskap och få mångfalt tillbaka. Kortsiktig vinst finns inte i min vokabulär. Jag arbetar långsiktigt och hållbart. Därför fortsätter jag att producera meterial som släpps under Creative Commons licens.
  • Internationella kontakter. Jag förhandlar i skrivande stund med ett par parter i USA om strategiskt samarbete. Genom att verka i flera länder med många olika förutsättningar räknar jag med att kunna positionera in Cloud Advisor som den auktoritativa källan för strategisk input kring molnfrågor.
  • Fortsätta nära min passion och intresse för molnfrågor.
Summa summarum: "Trägen vinner!"

tisdag 5 oktober 2010

Clouddefinition när det är som bäst

Många definitioner har sett dagens ljus när det gäller begreppet Cloud Computing. En stor del av dem hade vi helst klarat oss utan. Men, det finns en person som uttrycker det hela på ett äkta sätt. Cloud Computing förklarat på ett par minuter.

Googleparanoida har en nygammal vän

Googleparanoia är inget nytt begrepp. Redan när företaget fyllde fem år debatterades Googles makt. Idag är det en tydlig vattendelare mellan företagetsFanboys och de som är lite mera reserverade. En tydlig representant för "den reserverade" skaran är Moxie Marlinspike. Moxie är en varm förespråkare för personlig integritet. Han har gått steget längre än att föreläsa och informera genom skapandet av GoogleSharing, en så kallad anonymitetsproxy med ett enda mål: Att maskera dina aktiviteter gentemot Google.
   Grundfilosofin bakom GoogleShare är enkel: Serverprogramvaran "bakar ihop" mängder av "användaridentiteter" genom en slumpvis resurspool av cookies utfärdade av Google. Som användare hämtar du hem ett tilläggsprogram till Firefox och varje gång du besöker Google (gäller inte Gmail) skapas en slumpvis "identitet" ur den pool som GoogleShare skapar. Dessutom görs allt krypterat via SSL. GoogleShare har hittills löst problemet gentemot Google, men de som har opererat GoogleShare-proxies har istället för Google kunnat spåra din trafik. I och med en nylanserad funktion i GoogleShare förblir du "osynlig" i alla led.
Vill du själv se vad Google vet om dig och dina aktiviteter kan du vända din favoritwebbläsare mot den här adressen. Välj rubriken Google Översikt och bli upplyst. Är du nyfiken på vad Googles SSL-säkrade tjänst innebär? Följ länken hit.


Avslutningsvis två, i sammanhanget, intressanta citat av Googles CEO, Eric Schmidt


"If you have something that you don’t want anyone to know, maybe you shouldn’t be doing it in the first place."


"We are all subject in the United States to the Patriot Act, and it is possible that all that information could be made available to the authorities."