torsdag 29 oktober 2009

Suverän bok som kan vara referens vid molnupphandlingar

Norstedts Juridik har släppt boken "IT-avtal - särskilt om outsourcing" av Agne Lindberg, Johan Kahn och Björn Krouthén. Jag fick ett signerat exemplar igår vid lunchtid och har precis börjat med att utforska innehållet. Redan nu kan jag konstatera att boken kommer att vara en praktisk hjälpreda för min egen del i arbetet med att demystifiera begreppet Cloud Computing. Givetvis återkommer jag med bättre underbyggd recension, men det kommer att ta en vecka.

Cloudhajpen fortsätter 2010

Gartner Symposium/ITxpo avslutades i Orlando i fredags 22/10. Listan med Topp 10 strategiska teknikområden 2010 inleds med Cloud Computing, vilket var väntat. Det som är synnerligen intressant är att ytterligare 4 av rekommendiationerna nuddar vid begreppet Molnet:

 • Client Computing där man vill peka på klientvirtualiseringen som metod att abstrahera bort betydelsen av hårdvara och underliggande operativsystem.
 • Reshaping the Data Center där man i princip menar att man ska ha mycket kortare livscykel i åtanke för sina egna datacenter.
 • Virtualization for Availability hänger väl samma med moln och effektivara datacenter.
 • Mobile Applications är inte 100 % knutet till molnet, men drar nytta av en mer modulariserad tjänstemodell med mängder av smarta/specialiserade applikationer.
Cloud Advisor gillar Gartners lista.

Flera nya engagemang i molnen

Molnen fortsätter att locka flera nyfikna. Jag har personligen åtaganden i följande forum framöver:


Vid varje nytt engagemang blir det en hel del intressanta frågeställningar som lyfts fram. Det finns mycket kvar att göra innan vi kan kalla oss "molnkompetenta", vilket vi måste vara medvetna om. I dagsläget finns det många åsikter, idéer, tankar och uppfattningar som ibland upplevs som motsägelsefulla. Det är en mognadsprocess och för egen del känns det sunt att vi befinner oss i det läget redan nu 2009.

fredag 23 oktober 2009

Microsofts produktivitetsmoln för företag backar

Microsoft har släppt sin rapport för första kvartalet för räkenskapsåret 2010. Försäljningen och intäkterna ligger ungefär i linje med de lågt ställda förväntningarna. Det märkliga utifrån ett molnperspektiv är den minskade intäkten och högre förlusten i affärsområdet Microsoft Online Services. Med tanke på långkonjunkturen borde trenden ha sett annorlunda ut.

Online Services Division ser ut enligt följande (alla siffror i tusental US dollar):Intäkt
2009: 490
2008:520

Vinst (förlust inom parentes)
2009: (481)
2008: (320)

När det gäller molnplattformen Azure går det inte att utläsa några detaljer ur materialet ännu. Cloudadvisor ska lyssna på den webcast som går av stapeln inom kort och söka mera detaljerad information.

CIO-rollen blir än mer kritisk

Ser fram emot diskussionerna under konferensen Cloud Conference 2009. Jag ska vara diskussionsledare under avslutningen kring CIOs förändrade roll. Hittills har jag haft förmånen att träffa flera hundra kollegor i branschen för att diskutera utmaningarna som de står inför i fråga om molnet. En kristallklar sanning är att CIO-rollen är en kritisk framgångsfaktor. Det är flera områden som utmärker sig:

- Kostnadsbesparingar: Lågkonjunkturen har satt stopp för utvecklingsprojekt och istället har fokus skiftat mot att köpa funktioner som tjänst.
- Resursoptimering: Överkapacitet, skenande lagringskostnader och informationsöverflöd hotar. Kan det göras lättare i molnet är frågan.
- Snabbrörlighet: Traditionell IT-leverans upplevs som trög.

Det är främst två riskområden som är identifierade av en luttrad grupp:

- Informationsläckage
- Inlåsning

Lever just nu inne i Amazons Virtual Private Clouds för att undersöka möjligheten till en acceptabel säkerhet vid en "privat" tunnel mellan min infrastruktur och den jag köper i molnet. Ska bli spännande att se ifall flera har tittat och utvärderat, med tanke på riskområde nummer ett.

måndag 19 oktober 2009

Barack Obama räknar med molnen

Presidentens budget för Fiscal Year 2010 innehåller en sektion med rubriken "IMPROVING INNOVATION, EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN FEDERAL IT". Klickar du på rubriken till den här postningen kommer du till PDF-dokumentet där det hela presenteras. Ta dig till sidorna 157 - 160 för att läsa mera. Ett kort sammandrag nedan:

Redan i det första stycket nämns Cloud computing och en fundamental översyn över hur IT-investeringar ska se ut framöver. Flera pilotprojekt startas upp för att identifiera gemensamma tjänste- och lösningsbehov som kan tillgodoses med hjälp av arkitekturer baserade på molnmodellen. Syftet med piloterna är att:

 • Testa tjänster, leveransmodeller, provisioneringstjänster och andra möjligheter förknippade med konceptet Cloud computing.
 • Mäta tjänstekostnader och ställa i relation till effektiviteten.
 • Utifrån piloterna hitta finansiella modeller för att mäta kostnadsbesparingar och väga mot den uppnådda nyttan.
Piloterna kommer att handla om följande områden som amerikanska regeringen anser lämpas för molnet (jag har kopierat in originalformuleringarna):

 • End-user communications and computing—secure provisioning, support (help desk), and operation of end-user applications across a spectrum of devices; addressing telework and a mobile workforce.
 • Secure virtualized data centers, with Government-to-Government, Government-to-Contractor, and Contractor-to-Contractor modes of service delivery.
 • Portals, collaboration and messaging—secure datadissemination, citizen and other stakeholder engagement, and workforce productivity.
 • Content, information, and records management - delivery of services to citizens and workforce productivity.
 • Workflow and case management—delivery of services to citizens and workforce productivity.
 • Data analytics, visualization, and reporting - transparency and management.
 • Enterprise Software-as-a-Service—for example, in financial management.
Nu finns det även en räknemodell och analysmetod framtagen av Booz Allen. De första räkneexemplen presenteras i artikeln "The Economics of Cloud Computing Analyzed".

Jag kommer att detaljstudera modellen och grunderna för beräkningen innan jag försöker tillämpa det på min idé om svenska kommunmolnet!

onsdag 14 oktober 2009

Clouds And Security

English language presentation on Cloud Computing and Security questions around the phenomenon. This was presented october 13th to CERTs from TelCos, Banks, Government and Defense agencies.

Säkerhet i Molnen

En presentation om säkerhetsfrågorna i molnet. Första delen handlar om leverantörens miljö. Därefter följer ett antal viktiga policyfrågor.

måndag 12 oktober 2009

Vägen mot molnen

Presentation som ger ingången till Cloud Computing

Presentationsmaterial om molnen

Har nu lagt upp en PPT-fil som ger en ingång till Cloud Computing.

Presentationen heter Cloud Computing = .COM 2.0? Här går jag igenom vägen fram till dagens hajp och varför hajpen kring Cloud Computing existerar. Du kan hämta presentationen och förädla den, men glöm inte att nämna skaparen och dela med dig av förändringarna.

Lägger även upp det som en playlist direkt i bloggen.

onsdag 7 oktober 2009

DFS-kryssning med sikte på molnen i horisonten

Den 4 - 6 oktober var jag med på Dataföreningens kryssning till Tallinn. Vi hade ett fullspäckat program under alla dagarna och diskussionerna var enormt nyttiga. Personligen fick jag förmånen att prata om Cloud Computing under tre sessioner, med gemensam rubrik "Cloud Computing = .COM 2.0 - eller är det kejsarens nya kläder?:

1. Definition av vad som menas med Cloud computing och hur de olika modellerna ser ut
2. Genomgång av innehållet i de olika paketeringarna och arkitekturen
3. Säkerhetsfrågor kring cloud computing - högt och lågt

En sak är säker efter de här dagarnas diskussioner: Vi beträder definitivt jungfrulig mark, oavsett om hajpen håller i sig eller inte. Lite utförligare analys kommer. Lite bilder finns redan nu:I väntan utanför stadshuset.


Stadens direktör hälsade välkommenKaffe och kaka i väntan på IT-direktörens dragning