onsdag 30 september 2009

Molnprognos - Bok om molnen på gång

Allt är klart med förlaget och arbetet med en bok om molnet drar på allvar igång. Det återstår en del research i praktiska frågor som praktikfall, pilotutvärderingar, avtalsformer och liknande. Men, det grundmaterial som har utforskats och analyserats har gett ordentligt med kött på benen. Jag kommer fortlöpande att informera om hur arbetet med boken fortlöper.

Dispositionen kring boken ser, i grova drag, ut enligt bifogad tankekarta.


tisdag 29 september 2009

Jag får sökkraft motsvarande Googles till vrakpris

80 Legs är en nystartad tjänsteplattform som ger alla chansen att använda sökspindelkraft för att i teorin kunna söka igenom 2 miljarder webbsidor per dag. Prismodellen känns attraktiv: 2$ per 1.000.000 sidor och 0,03$ per CPU-timme.

Genom att använda sig av tjänsten ser jag flera intressanta möjligheter:

 • Medieanalyser över specifika områden eller konkurrenter
 • Marknadsanalyser
 • Trendanalyser
 • Hajpanalyser
 • Och en hel del annat
Upphovsmännen bakom 80 Legs menar även på att den semantiska webbens enorma ostrukturerade innehåll snabbare ordnas genom deras tjänster.

80 Legs är ett rent molnföretag som använder sig av 50.000 distribuerade noders kapacitet köpt från Plura Processing. Att komma igång är enkelt och snabbt. Jag registrerade mig på mindre än en minut och kunde enkelt göra några testjobb via färdiga webbformulär. Det finns även mer avancerade möjligheter att köra egna applikationer eller använda sig av ett API.

Jag kommer att utvärdera tjänsten och se hur jag kommer att kunna använda mig av den för min egen verksamhet. Det ser lovande ut.

fredag 25 september 2009

Handelskammaren nuddar vid case för Cloud Computing
Det är intressant läsning på den rapport som Stockholms Handelskammare har släppt, "E-förvaltningsindex 2009". Här visar sig att min tes om att Sveriges Kommuner borde satsa på ett gemensamt kommunmoln tidigare. Resursfrågan är ett problem för nästan hälften av kommunerna. Det är nog läge att utöka tänket.

onsdag 23 september 2009

Hav av lärdomar efter två dygns teknikmangling

Efter två dygn med TLO Interop 2009LabCenter börjar nu en två månaders resa med analyser, intelligenta slutsatser och paketering till ett paket: "State of the nation: e-ID 2009". En sak står redan nu klar: Frågan om tillförlitliga identiteter blir inte mindre i och med transitionen mot molnen. Tvärtom blir frågan en av flera grundpelare för att hitta tilliten mellan olika molnformationer.

Just nu är vi en grupp av fristående experter som dokumenterar utfallen av testerna. Något som jag återkommer till i förädlad form inom närtid.

fredag 18 september 2009

Mappningen som en tydligare bild

Har fått en del mejl som efterlyser en version som går att läsa (skissen på en serviceplattform). Här kommer den nu!
onsdag 16 september 2009

Mappning av molnet som serviceplattform

I en liten släng av kreativitet funderade jag kort på behovet av en plattform för transformation mot nya verksamhetstjänster. Har skissat upp frågan hur väl molnet passar för detta och jobbar själv vidare med frågan, eftersom jag inte har ett färdigt svar... Hjälp gärna till!

Litet tillägg efter att jag postade: Inte ens jag kan tyda alla mina krumelurer --> jag ordnar med en snygg MindMap inom kort ;o)onsdag 9 september 2009

Det här gör Cloud Computing så hett

Open Group har sammanfattat ett konkret dokument som pekar på de faktorer som driver efterfrågan på molnets förlovade löften. Vid en stor arbetskonferens i Toronto i somras fick ett stort antal kunder presentera vilka problemområden med dagens IT som har drivit efterfrågan för molnen:

 • Snabb omställning
 • Resursoptimering
 • Kostnader
 • Ta bort hinder för snabb innovation
 • Säkerhet
 • Riskhantering
 • Regleringar och efterlevnad
 • Högre kvalitet i IT-supporten
 • Business continuity
Jag rekommenderar alla att läsa dokumentet och förstå resonemangen. Det här är verksamhetens röst och jag läser mellan raderna att verksamheten vill ha en radikal förändring av IT-leveransen.

Boklansering av Svenska IT-säkerhetshandboken 1.0


Ikväll är det stor lansering av "Svenska IT-säkerhetshandboken 1.0" på LabCenter. Det kommer att vara närmare 100 personer som deltar under lanseringsfestiviteterna och det är ytterligare ett 50-tal som verkligen beklagar över att inte kunna delta. Vi har därför ordnat med en livestreaming av det hela för alla som vill se minglet och lyssna på författarna.Du går till sidan LabCenter Live för att delta. Vi börjar runt 18.00 ikväll, den 9/9 -09.

tisdag 8 september 2009

Visionär blogg om AAA


Stefan Santesson är en tidigare kollega till mig från Microsoft. Stefan är ordförande för PKIX Working Group inom IETF. Han har alltid legat i framkant genom att tänka användbarhet kring e-legitimationer. Han driver nu ett projekt att visualisera e-legitimationer. Ett område nog så viktigt när tjänster ska hanteras/flyttas mellan olika molnplattformar.


Red Hat Deltacloud ett ytterligare steg framåt

Målet med Deltacloud är att dynamiskt kunna flytta applikationer mellan olika molnformationer. Helt rätt tänk och ytterligare ett steg framåt mot en tydlig molnkarta. Grunden i det hela är ett gränssnitt (Deltacloud API) som ligger framför en portal. Genom den kan användaren skapa en instans och därefter flytta den mellan olika molnleverantörers plattformar. En Proxytjänst finns för den organisation som vill utveckla helt egna gränssnitt för användarna.

Den grundläggande kompatibiliteten mellan molnen ges med hjälp av gränssnittet Rest API. Just nu har Red Hat stöd för Amazon EC2, RHEV-M och VMware ESX. Snart kommer även stöd för Rackspace. Dessutom ska det finnas gränssnittsstöd för kompatibilitet bakåt. Vad Red Hat har gjort som jag gillar är att de har släppt ett fritt ramverk för att kunna skriva egna drivrutiner mot Rest API.

I och med den här satsningen har vi tagit ett steg närmare molnen.

måndag 7 september 2009

Manifestet för öppna moln

Grupperingen Open Cloud Manifesto består av ett stort antal supporters med tyngd. Har gått igenom deras manifest och tycker att det är ett bra upprop. Verkligheten visar sig redan nu vara en övermäktig följeslagare. Antalet grupper som arbetar med att standardisera molnet ökar ordentligt. Inom kort är vi i den gamla vanliga situationen att: "Standarder är jättebra! Därför ska vi alla ha en egen..."

torsdag 3 september 2009

Presentation av evolutionen mot molnen - en början


Jag har påbörjat en presentation som tar avstamp i historien och leder framåt mot det vi kallar för "molnen". Just nu är det bara en påbörjad presentation och jag tar gärna emot inputs från dig kring utformningen. Ser fram emot inputs!
Du hittar presentationen på SlideShare.


onsdag 2 september 2009

Huvudpunkterna innan du släpper ut din information i molnet

Just nu har jag tre övergripande områden som kräver eftertanke innan du slänger ut dig i molnet (utanför dina egna serverrum/datacenter):

1. Tillit - Vem litar du på ska ta hand om din framtid? En leverantör kan försättas i svårigheter/försvinna genom ett antal faktorer: Slarv, dumhet, fientligt övertagande, katastrof, regleringar, skadeståndsprocesser och en hel del annat. Vilka är dina garantier?

2. Behörigheter - Hur säkerställer du rätt åtkomst till rätt objekt vid varje givet tillfälle? Vilka olika nivåer i behörighetskontroller kan du tillämpa?

3. Uppföljningar - Hur omvandlar du regelbundna riskanalyser, hotbilder, regelverk och andra styrdokument ner till molnet? Vilka möjligheter har du att "benchmarka" dig mot andra? Hur säkert är SLA-dokumentet?

Det här är bara början.