tisdag 25 augusti 2009

Sveriges kommuner perfekta molnaspiranter

En nationell strategi för kommunernas övergång till "molntjänster" känns logisk. Vi har 290 organisationer med ett likvärdigt uppdrag och likvärdiga systemstöd för sin verksamhet. Det finns ett antal initiativ för att samsas kring återanvändning och Sambruksplattformen är ett bra exempel. Jag föreslår att vi tar det ett steg längre och börjar skissa på en värdegrund för framtidens kommun i ett första steg. Parallellt med det arbetet kan vi påbörja grundarkitekturen för leveransmodellerna. Jag har gjort ett eget första tankeexperiment i form av en enkel tankekarta.


Vad tror du?måndag 24 augusti 2009

Pedagogik om molntjänster och säkerhet

Min tidigare kollega och kompis Fredrik "Dalle" Wall har skrivit ett suveränt inlägg om säkerhet och molntjänster. Den enkla pedagogiken fungerar mycket väl och det är den här formen av exempel som behövs för att höja frågeställningarna där användaren hittar nytta.

Molngrupper där det rör på sig

Det finns mängder av leverantörer av "molntjänster" som har listats i olika nätmedier. Eftersom molnen är så pass heta nu uppstår även ett stort antal allianser som försöker muta in sin specifika plats. Syftet varierar från rent kommersiella intressen till mer altruistiska initiativ. Jag kommer att detaljstudera följande allianser i veckan:

 • Cloud Computing Interoperability Forum. Icke-kommersiellt initiativ för att främja interoperabilitet mellan olika molnaktörer. Flera stora aktörer är sponsorer till CCIF, men Google och Microsoft saknas tyvärr.
 • Cloud Security Alliance. Syftet är, som namnet antyder, att agera för bättre säkerhetsmedvetande i fråga om molntjänster.
 • Open Group. En global gruppering som verkar för gränslöst informationsflöde.
Rapporter följer.

torsdag 20 augusti 2009

Den stora växlingen blir en evolution

Har för andra gången läst Nicolas Carrs bok om övergången till "utility computing". Jag gillar hans resonemang, historiska tillbakablickar/referenser och honom själv. Jag är övertygad om att övergången till levererad datorkraft via nätet kommer att vara normen. Men, det kommer att ta minst ett decennium innan vi har kommit en bra bit på väg. De tre viktigaste orsakerna till min övertygelse är:

 1. Licensmodellerna för logiken (mjukvaran) måste i grunden förändras. Som det är idag finns det inga som helst garantiåtaganden från mjukvaruleverantörer med hänvisning till att deras mjukvara används under så många olika konfigurationer att det blir omöjligt att garantera full funktion. Dessutom anges komplexitetsgraden som skäl. I och med att datacentra drivs och opereras av ett fåtal under extremt standardiserade former försvinner första argumentet. Dessutom bör komplexiteten i koden minimeras när allt ska köras som tjänster i ett standardiserat, elastiskt, moln. Det här blir en rejäl transformation som absolut är nödvändig!
 2. Sekretessen och integriteten i information som ska hanteras i molnet. Oavsett om mängder av data ska skeppas via bud mellan kunder/leverantörer eller om det ska laddas upp elektroniskt sker mängder av överbryggningar där kontrollen kan vara begränsad. Dessutom kommer frågeställningarna om den modellen följer regleringar som PCI 2.0 och liknande. Har själv snuddat vid det under förra hösten i ett blogginlägg.
 3. Rent strategiska hänsyn: Om jag lägger min information i molnet; vad händer ifall min leverantör köps av min konkurrent? Eller om ett brottssyndikat tar över kontrollen? Eller om främmande makt gör en samlad informationsinsats? Eller... Det krävs ett helt nytt tänkande i termer av globala riskmodeller mot vilka riskanalyser kan göras och mogna beslut tas.
Men, jag är också övertygad om att i de stora, tunga, frågeställningarna uppstår nya möjligheter. Det är kul att vara del av det!

tisdag 18 augusti 2009

Molnformationer - en minikarta


Himlen är full av möjligheter. Molnet som begrepp är högst upp i hype-cykeln. Därför är det inga överraskningar att aktörer och sammanslutningar poppar upp likt svampar ur jorden efter höstregn. Jag roade mig med att göra en kort inventering av intressenter kring termen "Cloud Computing" och tillhörande områden som jag anser spännande. Resultatet i form av en liten tankekarta i inledningen.


måndag 17 augusti 2009

Blogg om fenomenet "Molnet"

Metodiskt arbetar jag med att mejsla fram en helhetsbild över begreppet (hypen?) "Cloud Computing"! Med bloggen "Cloudadvisor" kommer jag att redogöra för mina analyser och slutsatser. Jag har haft förmånen att få vara med om några mindre och större teknikskiften under mina två decennier i IT-branschen (ADB hette det när jag startade): WYSIWYG, Client/Server, standardisering av klienter, LDAP, Internet, CrimeWare, SOA, Web 2.0 för att nämna några.

För närvarande är Molnet det som "alla" talar om och det saknas inte visioner, idéer och förväntningar. Jag tacklar begreppet utifrån ett bokskrivarperspektiv med:

 • Research
 • Terminologi, definitioner, vedertagna begrepp granskas
 • Genomgång av affärsmodeller, licensavtal, garantiåtaganden/SLA
 • Tekniken som möjliggörare, standarder, interoperabilitet
 • Analyser
 • Presentationer, förklarande modeller, relaterat till känt
Under hösten 2009 kommer jag att hålla ett antal föredrag i ämnet.

Min ambition med mitt arbete är att dela med mig av mitt arbete under en "Creative Commons-licens". Så, låt oss lyfta!